Internet Symetryczny

Opłaty abonamentowe

Prędkość


 

Dla umów na czas nieokreślony i nieokreślony poza Promocją

Kwota miesięcznych opłat abonamentowych na warunkach promocyjnych (z VAT)

Dla umów zawartych na okres

12 miesięcy

24 miesiące

100/100

381,00 zł

79zł

58zł

200/200

461,00 zł

89zł

65zł

300/300

576,00 zł

99zł

74zł

 

Opłaty aktywacyjne

Taryfa

UltraNET 100 100 Mb/s  instal. 199 zł

UltraNET 200 200 Mb/s  instal. 149 zł

UltraNET 300 300 Mb/s  instal. 149 zł