Kwalifikacje teleinformatyczne dla mieszkańców Wielkopolski kluczem do rozwoju województwa wielkopolskiego

 

Firma POLNet jest Beneficjentem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 8.3. "Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"

Nazwa Projektu: Instalator sieci teleinformatycznej - szkolenia dla mieszkańców Wielkopolski kluczem do rozwoju województwa wielkopolskiego

Biuro Projektu:

POLNet
Ul. Kaliska 35
63-400 Ostrów Wielkopolski