Pakiety internetowe do 1000Mb

 

Opłaty aktywacyjne Tabela 1

Rodzaj instalacji

Opłata aktywacyjna standardowa z VAT

Opłata aktywacyjna promocyjna (z VAT)*

Dla umów na czas nieokreślony i określony

Przy umowie na 12 miesięcy

Przy umowie na 24 miesiące

ANUK

przy umowie na 36 miesięcy

w budynkach jednorodzinnych

999,00 zł

499,00 zł

149,00 zł

0,00 zł

 

Rodzaj instalacji

Opłata aktywacyjna standardowa z VAT

Opłata aktywacyjna promocyjna (z VAT)*

Dla umów na czas nieokreślony i określony

Przy umowie na 12 miesięcy

Przy umowie na 24 miesiące

ANUK

przy umowie na 36 miesięcy

w budynkach wielorodzinnych

499,00 zł

199,00 zł

99,00 zł

0,00 zł

 

Opłaty abonamentowe Tabela 2

 

  • Opłata obowiązuje tylko i wyłącznie przy dokonywaniu płatności w terminie wskazanym na fakturze VAT.

  • Dokonanie płatności po wskazanym terminie skutkować będzie zwiększeniem opłaty abonamentowej o 20 zł brutto, w danym miesiącu rozliczeniowym.

  • W przypadku, gdy Abonent ponownie ureguluje płatności w terminie wskazanym na fakturze VAT, abonament /Fa VAT w automatycznie zostanie wygenerowany/a na kwotę zwiększoną o 20 zł w zależności od wybranej opcji usługi.

Opcja usługi „ULTRANet

Opłaty abonamentowe

Prędkość

 

Dla umów na czas nieokreślony i nieokreślony poza Promocją

Kwota miesięcznych opłat abonamentowych na warunkach promocyjnych (z VAT)

Dla umów zawartych na okres

12 miesięcy

24 miesiące

ANUK przy umowie na 36 miesięcy

100

300,00 zł

59,99 zł

49,99 zł

44,99 zł

150

381,00 zł

69,99 zł

59,99 zł

54,99 zł

300

461,00 zł

79,99 zł

69,99 zł

64,99 zł

500

576,00 zł

89,99 zł

79,99 zł

74,99 zł

800

661,00 zł

99,99 zł

89,99 zł

84,99 zł

1000

736,00 zł

109,99 zł

99,99 zł

94,99 zł

 

Opłata za utrzymanie łącza

Umowa

na czas nieokreślony

Umowa

na 12 miesięcy

Umowa

na 24 miesiące

Umowa

na 36 miesięcy

9zł miesięcznie

7zł miesięcznie

5zł miesięcznie

3zł miesięcznie