Projekt

„Człowiek – najlepsza inwestycja”

Miło nam Państwa poinformować, że firma POLNet zawarła umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach na dofinansowanie projektu „Nowoczesne kwalifikacje teleinformatyczne”. Projekt jest skierowany do 18 pracowników firmy POLNet (2 kobiet, 16 mężczyzn). Pracowni będą podzieleni na dwie grupy szkoleniowe: grupa Spawacz światłowodów – 8 osób; grupa Instalator sieci – 10 osób. Projekt ma na celu podniesie wiedzy oraz zdobycie nowych kompetencji i uprawnień w zakresie wykonywania zawodu spawacza światłowodów lub instalatora sieci teletechnicznych i teleinformatycznych.
Biuro Projektu: Katowice, Kołobrzeska 20, tel. 32 251 83 38, bok@polnet.tv
Projekt „Nowoczesne kwalifikacje teleinformatyczne” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu wynosi: 465.402,00 zł
Środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 378.921,60 zł
Wkład własny firmy POLNet 86 480,40 zł

Zapytanie ofertowe szczegóły