Szkolenia

Od 2009 roku prowadzimy również działalność szkoleniową posiadając status Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego. Posiadamy wpis do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowic oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach. Prowadzimy seminaria, szkolenia, kursy w szerokiej gamie tematycznej pozwalającej naszym słuchaczom na uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności, przygotowujących do złożenia egzaminów na świadectwa kwalifikacji: Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego Polskich Kolei Państwowych, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Kolejowego Dozoru Technicznego. Prowadzimy szkolenia dla pracujących, bezrobotnych i uczących się, pozwalające podnieść kwalifikacje, zdobyć nowy zawód, uzupełnić wiedzę fachową i ogólną.

 

OFERUJEMY

 

szkolenia BHP

 • wstępne - ogólne
 • wstępne - stanowiskowe
  • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
  • dla pracowników inżynieryjno - technicznych
  • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • dla pracowników administracyjno - biurowych
  • dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy
   oraz innych osób wykonujących zadania tej służby
  • dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny
 • okresowe
 • dla wszystkich grup zawodowych
 • zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy
 • metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
 • wykonujemy Ocenę Ryzyka Zawodowego dla każdego stanowiska pracy
 • wykonujemy pełną dokumentację BHP dla firm - rejestry, instrukcje,
  pozostała dokumentacja
 • możliwa opieka nad firmą z zakresu BHP

 

kursy zawodowe

 

 • na uprawnienia G1/E (SEP) dla elektryków, elektromechaników, elektroników
 • na uprawnienia G1/D dozorowe
 • na uprawnienia G2/E (palacz CO) wszystkie rodzaje paliw
 • na uprawnienia G2/D dozorowe
 • na uprawnienia G-3/E
 • na uprawnienia G-3/D
 • wykonywanie transportu drogowego TAKSÓWKĄ
 • obsługa kas rejestrujących (kasy fiskalne)
 • minimum sanitarne - HACCP
 • sprzedawca - przedstawiciel handlowy
 • pracownik administracyjno - biurowy z obsługą urządzeń biurowych
 • kelner - barman
 • pracownik małej gastronomii
 • fryzjer - stylista
 • magazynier
 • komputerowa obsługa magazynu i hurtowni
 • pilarz - drwal, z obsługą pił tarczowych, łańcuchowych z napędem spalinowym i elektrycznym
 • obsługa elektronarzędzi i maszyn tnących
 • wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych - wysokościowych
 • monter rusztowań budowlanych
 • obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC
 • kurs kierowników i opiekunów wycieczek
 • wychowawców kolonii i obozów
 • opiekun osób starszych i chorych
 • opiekunka do dzieci
 • asystent osób niepełnosprawnych
 • kursy na uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego, przygotowujące
  do egzaminu na świadectwo kwalifikacji UDT 
  • wózki jezdniowe podnośnikowe w kat. IIWJO
  • żurawi wieżowych ŻB -75/100 - kat. IŻ
  • żurawi samojezdnych - kat. IIŻ
  • żurawi przenośnych (HDS) - kat. IIŻ
  • żurawi stacjonarnych - kat. IIŻ
  • suwnic sterowanych z poziomu roboczego - kat. IIS
  • suwnic sterowanych z kabiny - kat. IS
  • suwnic sterowanych z kabiny - suwnice specjalne - kat. IS
  • podestów ruchomych przejezdnych - kat. IP
  • wciągników i wciągarek
  • dźwigów towarowych i towarowo - osobowych
  • dźwigników kolumnowych
  • burt samowyładowczych
  • kurs hakowego
 • kursy na uprawnienia konserwatora
  • konserwacja burt samowyładowczych
  • konserwacja dźwigników kolumnowych
  • konserwacja wciągników i wciągarek
  • konserwacja podestów ruchomych przejezdnych
  • konserwacja suwnic
  • konserwacja żurawi
 • kursy komputerowe
  • podstawowe
  • specjalistyczne
 • kurs kierowcy lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM
 • kurs manewrowego kolei
 • pracownik torowy - utrzymania kolejowej nawierzchni torowej
 • kurs spawacz światłowodów - sieci światłowodowych
 • kurs instalator - serwisant sieci teletechnicznej i teleinformacyjnej
 • kurs obsługa stacji paliw płynnych i stacji LPG
 • kurs przewóz materiałów sypkich cysternami
  wykonywanie załadunku i rozładunku pneumatycznego, zbiorników - cystern samochodowych
  transportowych do materiałów sypkich, w ruchu drogowym

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Obecnie realizujemy Projekt WND-POKL.08.01.01-24-519/10 "Nowoczesne kwalifikacje teleinformatyczne" w  ramach Poddziałania 8.1.1 POKL - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wspieranie rozwoju kwalifikacji  zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, którego realizację prowadzi Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.


W ramach Projektu szkolenie obejmuje dwie grupy:

 • Kurs "Spawacz światłowodów - spawanie sieci światłowodowych"
 • Kurs "instalator sieci teletechnicznej"
 • Kurs z zakresu języka angielskiego dla obydwu grup.

 

Dofinansowanie projektu wynosi: 378.921,60 zł. Wkład własny firmy POLNet: 86.480,40 zł.